Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1. Tämä verkkokaupan tietosuojakäytäntö on informatiivinen, mikä tarkoittaa, että se ei ole velvoitteiden lähde palvelun käyttäjille tai verkkokaupan asiakkaille.

1.2. Verkkokaupan kautta kerättyjen henkilötietojen ylläpitäjä on Klaudia Wcisło, joka hoitaa yritystä nimellä Klaudia Wcisło Moi Mili, joka on merkitty Puolan tasavallan keskusrekisteriin ja taloudellista toimintaa koskeviin tietoihin, joita pitävät talousministeriöt ja joilla on toimipaikan osoite ja toimitusosoite: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Varsova, NIP 9930439924, REGON 146627846, sähköpostiosoite: moimili.info@gmail.com- jäljempänä "järjestelmänvalvoja" ja jotka ovat samanaikaisesti verkkokaupan palveluntarjoaja ja myyjä.

1.3. Palvelun vastaanottajan ja asiakkaan henkilötietoja käsitellään 29 elokuun 1997 henkilötietojen suojaa koskevan lain (laki 1997 nro 133, kohta 883, sellaisena kuin se on muutettuna) (jäljempänä laki henkilötietojen suojaamisesta) ja palvelujen tarjoaminen sähköisesti 18 heinäkuu 2002 (Lehtilakien 2002 nro 144, kohta 1204, sellaisena kuin se on muutettuna).

1.4. Järjestelmänvalvoja huolehtii erityisesti rekisteröidyn etujen suojelemisesta ja varmistaa erityisesti, että hänen keräämänsä tiedot käsitellään lain mukaisesti; kerätty määriteltyihin, laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa jatkojalostaa näiden tarkoitusten kanssa ristiriidassa; tosiasiallisesti oikeat ja riittävät suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään ja varastoidaan muodossa, joka mahdollistaa henkilöiden tunnistamisen, joihin he liittyvät, enintään kuin on tarpeen käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

1.5. Kaikki sanat, ilmaisut ja lyhenteet, jotka ilmestyvät tällä verkkosivustolla ja alkavat isoilla kirjaimilla (esim. Myyjä, verkkokauppa, sähköinen palvelu), on ymmärrettävä niiden määritelmän mukaisesti, jotka sisältyvät verkkokaupan verkkosivustolla oleviin verkkokauppasäännöksiin.

2. TIETOJEN KERÄMISEN JA TIETOJEN SAAJIEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

2.1. Joka kerta järjestelmänvalvojan käsittelemien tietojen tarkoitus, laajuus ja vastaanottajat johtuvat palvelun käyttäjän tai asiakkaan verkkokaupassa tekemistä toimista. Esimerkiksi, jos asiakas valitsee tilauksen tekemisen yhteydessä henkilökohtaisen keräyksen kuriirin sijasta, silloin hänen henkilötietojaan käsitellään myyntisopimuksen tekemistä ja toteuttamista varten, mutta niitä ei enää anneta lähetystä suorittavalle kuljettajalle järjestelmänvalvojan pyynnöstä.

2.2. Mahdolliset tarkoitukset kerätä järjestelmänvalvojan palvelun vastaanottajien tai asiakkaiden henkilötietoja:
a) Sähköisen palvelun (esim. tilin) ​​myyntisopimuksen tai -sopimuksen tekeminen ja toteuttaminen.
b) Järjestelmänvalvojan omien tuotteiden tai palveluiden suora markkinointi.
c) Verkkokaupan asiakkaiden mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat:
- Jos asiakas käyttää verkkokauppaa postin tai kuriirin välityksellä, järjestelmänvalvoja toimittaa asiakkaan keräämät henkilötiedot valitulle kuljettajalle tai välittäjälle, joka suorittaa lähetyksen järjestelmänvalvojan pyynnöstä.
- Jos asiakas käyttää verkkokauppaa sähköisen maksutavan tai maksukortin avulla, järjestelmänvalvoja toimittaa asiakkaan henkilötiedot kerätylle valitulle yksikölle, joka ylläpitää yllä olevia maksuja verkkokaupassa.

2.3. Järjestelmänvalvoja voi käsitellä seuraavia verkkokauppaa käyttävien palvelun vastaanottajan tai asiakkaan henkilötietoja: nimi ja sukunimi; sähköpostiosoite; yhteyspuhelinnumero; toimitusosoite (katu, talonumero, asunnon numero, postinumero, kaupunki, maa), asuin- / yritysosoite / rekisteröity osoite (jos eroaa toimitusosoitteesta). Jos palvelun vastaanottaja tai asiakas ei ole asiakas, järjestelmänvalvoja voi lisäksi käsitellä palvelun vastaanottajan tai asiakkaan yrityksen nimen ja verotunnuksen (NIP).

2.4. Edellä olevassa kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen toimittaminen voi olla tarpeen myynti- tai sähköisen palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen tekemiseksi ja toteuttamiseksi verkkokaupassa. Joka kerta sopimuksen tekemiseen tarvittavien tietojen laajuus ilmoitetaan aiemmin verkkokaupan verkkosivustolla ja verkkokaupan säännöissä.

3. KOKIT JA KÄYTTÖTIEDOT

3.1. Evästeet ovat pieniä tekstitietoja tekstitiedostojen muodossa, jotka palvelin lähettää ja tallentaa Verkkokaupan verkkosivustolla vierailevan henkilön puolelle (esimerkiksi tietokoneen, kannettavan tietokoneen kiintolevylle tai älypuhelimen muistikortille - riippuen siitä mitä laitetta se käyttää) vierailevat verkkokaupassamme). Yksityiskohtaista tietoa evästeistä ja niiden luomishistoriasta löytyy muun muassa tässä: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Järjestelmänvalvoja voi käsitellä evästeiden tietoja, kun kävijät käyttävät verkkokaupan verkkosivustoa seuraaviin tarkoituksiin:
a) tunnistaa palvelun käyttäjät verkkokauppaan kirjautuneina ja osoittaa, että he ovat kirjautuneita sisään;
b) muistetaan koriin lisättyjen tuotteiden tilaaminen;
c) täytettyjen tilauslomakkeiden, kyselyjen tai verkkokauppaan liittyvien tietojen muistaminen;
d) verkkokaupan verkkosivuston sisällön mukauttaminen palvelun vastaanottajan yksilöllisiin mieltymyksiin (esimerkiksi värejä, kirjasinkokoa, sivun asettelua varten) ja verkkokaupan sivujen käytön optimointi;
e) pitää nimettömiä tilastoja siitä, kuinka verkkokaupan verkkosivustoa käytetään.
f) oletuksena useimmat markkinoilla olevat selaimet hyväksyvät evästeiden tallentamisen oletuksena. Jokaisella on mahdollisuus määritellä evästeiden käyttöedellytykset omien selaimen asetusten avulla. Tämä tarkoittaa, että voit esimerkiksi rajoittaa evästeiden tallennusmahdollisuuden osittain (esim. Väliaikaisesti) tai poistaa sen kokonaan käytöstä - jälkimmäisessä tapauksessa tämä voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin verkkokaupan toimintoihin (esimerkiksi voi olla mahdotonta mennä Tilaustielle tilauslomakkeen kautta johtuen) koska et muista korissa olevia tuotteita seuraavien tilauksen tekemisvaiheiden aikana).

3.3. Evästeiden verkkoselaimen asetukset ovat tärkeitä verkkokaupan suostumuksen evästeiden käyttöön kannalta - lain mukaisesti tällainen suostumus voidaan ilmaista myös verkkoselaimen asetuksilla. Jos tällaista suostumusta ei ole, sinun on muutettava selaimesi asetuksia evästeiden kentässä.

3.4 Yksityiskohtaiset tiedot evästeiden asetusten muuttamisesta ja niiden itsenäisestä poistamisesta suosituimmissa selaimissa ovat saatavana selaimen ohjeosassa.

3.5-järjestelmänvalvoja käsittelee myös verkkokaupan käyttöön liittyviä nimettömiä operatiivisia tietoja (IP-osoite, verkkotunnus) verkkokaupan hallinnoinnista hyödyllisten tilastojen tuottamiseksi. Nämä tiedot ovat koottuja ja nimettömiä, ts. Ne eivät sisällä ominaisuuksia, jotka tunnistavat verkkokaupan kävijät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTEET

4.1. Palvelun vastaanottajan tai asiakkaan toimittamat henkilötiedot ovat vapaaehtoisia, mutta verkkokaupan verkkosivustolla ja verkkokaupan määräyksissä ilmoitettujen henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaa myyntisopimuksen tai sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen, mikä johtaa kyvyttömyyteen tehdä tätä sopimusta.

4. 2. Palvelun vastaanottajan tai asiakkaan henkilötietojen käsittelyn perustana on tarve suorittaa sopimus, jonka osapuolena hän on, tai ryhtyä toimiin hänen pyynnöstään ennen sen tekemistä. Kun kyseessä on tietojenkäsittely järjestelmänvalvojan omien tuotteiden tai palveluiden suoramarkkinointia varten, tällaisen käsittelyn perustana on (1) palvelun vastaanottajan tai asiakkaan etukäteen antama suostumus tai (2) järjestelmänvalvojan pyrkimys laillisesti perusteltuihin tarkoituksiin (henkilötietojen suojaa koskevan lain 23 pykälän 4 mukainen) järjestelmänvalvojan omien tuotteiden tai palveluiden suoraa markkinointia pidetään laillisena tarkoituksena).

5. TIETOJEN HALLINTAA, KÄYTÖSTÄ JA SISÄLLYSLUETTELOA
PARANTAMINEN

5.1. Palvelun vastaanottajalla tai asiakkaalla on oikeus käyttää henkilötietojaan ja korjata ne.

5.2. Jokaisella henkilöllä on oikeus valvoa järjestelmänvalvojan tietokokonaisuuteen sisältyvien heitä koskevien tietojen käsittelyä ja erityisesti oikeus: pyytää henkilötietojen täydentämistä, päivittämistä, oikaisemista, väliaikaista tai lopullista keskeyttämistä tai poistamista, jos ne ovat puutteellisia, vanhentuneita, vääriä tai ne on kerätty lain vastaisesti tai niitä ei enää tarvita sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin.

5.3. Jos asiakas tai asiakas antaa suostumuksen tietojen käsittelyyn järjestelmänvalvojan omien tuotteiden tai palveluiden suoramarkkinointia varten, suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

5.4. Jos Järjestelmänvalvoja aikoo käsitellä tai käsitellä Palvelun vastaanottajan tai Asiakkaan tietoja Järjestelmänvalvojan omien tuotteiden tai palveluiden suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on myös oikeus (1) jättää kirjallinen, motivoitu pyyntö lopettaa hänen tietojensa käsittely sen erityistilanteen vuoksi. tai (2) vastustamaan sen tietojen käsittelyä.

5.5. Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi voit ottaa yhteyttä järjestelmänvalvojaan lähettämällä asianmukaisen viestin kirjallisesti tai sähköpostitse järjestelmänvalvojan osoitteeseen, joka on mainittu tämän tietosuojakäytännön alussa.

6. LOPPUSÄÄNNÖKSET

6.1. Verkkokauppa voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Järjestelmänvalvoja vaatii, että sen jälkeen kun olet siirtynyt muille verkkosivustoille, lue siellä oleva tietosuojakäytäntö. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain tätä verkkokauppaa.

6.2. Järjestelmänvalvoja toteuttaa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan suojattujen uhkien ja tietoluokkien mukaisten jalostettujen henkilötietojen suojaaminen, ja erityisesti suojataan tietoja luvattomilta henkilöiltä paljastamiselta, luvattomalta henkilöltä poistamalta käsittelyltä, sovellettavien lakien vastaisella käsittelyllä ja muutoksella, katoamiselta, vaurioilta tai tuhoamiselta.

6.3. Järjestelmänvalvoja toteuttaa seuraavat tekniset toimenpiteet estääkseen luvattomien henkilöiden sähköisesti lähettämiä henkilötietoja:
a) Tietojoukon suojaaminen luvattomalta käytöltä.
b) Pääsy tilille vasta henkilökohtaisen kirjautumistunnuksen ja salasanan antamisen jälkeen.